1

ระบบการทำงานของนาฬิการะบบต่างๆ

2

จุดต้นของนาฬิกายุคใหม่ๆที่ถ้าบอกไปคุณอาจจะไม่เชื่อ

3

คุณคิดว่าใครเป็นคนควบคุมระหว่างคุณกับนาฬิกา

4

นาฬิกากับความเชื่อเรื่องโชคชะตาแบบไทยๆ

Rolex

ประวัตินาฬิกา Rolex

                ในค.ศ.1908 นาย...

Omega

G-shock

Seiko

HOME