1

เหตุผลที่ นาฬิกา ปาเต๊ะ ไร้คู่แข่งในวงการนาฬิกา

2

ระบบการทำงานของนาฬิการะบบต่างๆ

3

จุดต้นของนาฬิกายุคใหม่ๆที่ถ้าบอกไปคุณอาจจะไม่เชื่อ

4

คุณคิดว่าใครเป็นคนควบคุมระหว่างคุณกับนาฬิกา

Rolex

ประวัตินาฬิกา Rolex

                ในค.ศ.1908 นาย...

Omega

G-shock

Seiko

HOME