clock

clockความเชื่อในการออกแบบบ้านและของใช้ภายในบ้านให้อยู่ถูกที่ถูกเวลานั้นมีมานานแล้วไม่ว่าจะเป็นทิศทางด้านหน้าบ้านควรหันอย่างไรควรมีอะไรอยู่หน้าบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนๆก็มักมีความเชื่อแบบนี้กันทั้งนั้นประเทศไทยเราเองก็เช่นกัน โดยวันนี้ผมจะมากล่าวถึงของใช้ภายในบ้านซึ่งปัจจุบันการเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ไปซะแล้วนั้นก็คือนาฬิกานี่เองครับ ซึ่งเรารู้ถึงประโยชน์ของมันอยู่แล้วว่ามีไว้สำหรับดูเวลาแต่ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของมันซึ่งมีน้อยคนนักที่จะทราบว่ามันสามารถใช้เสริมดวงชะตาของคุณได้แค่วางให้ถูกที่ถูกเวลาและรักษามันให้ดีซึ่งเริ่มจาก การจัดวางหรือแขวนนาฬิกาโดยคนส่วนใหญ่จะแขวนนาฬิกาไว้ที่ที่มองเห็นได้ง่ายเพี่อเป็นการสะดวกในการมองเวลาเช่นที่ที่มองจากประตูและหน้าต่างได้คือแขวนไว้ตรงกับประตูนั่นเอง ซึ่งถ้าจะพูดตามความเชื่อโบราณของไทยนั้นเป็นการแขวนนาฬิกาที่ผิดถนัดเพราะมันจะสื่อความหมายว่า การหมดอายุขัยของคนในบ้าน นอกจากการวางตรงประตูแล้วการปล่อยให้นาฬิกาหยุดเดินก็จะเป็นรางไม่ดีเพราะสื่อถึงพลังชีวิตหมดนั้นเอง โดยนอกจากนี้ความเชื่อโบราญยังมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องเสียงของนาฬิกาอีกว่า นากาที่ดีควรจะเสียงดังกังวาร เพราะหมายถึงการดูดพลังชีวิตเข้าสู่บ้านทำให้คนในบ้านความมีความสดใสร่าเริงมีชีวิตชีวาอยู่เสมอซึ่งถ้านาฬิกามีสียงดังกังวารมาเท่าไหร่นั้นจะมีความหมายถึงเรื่องความเกียรติยศและชื่อเสียงดังไกลอีกด้วยไปด้วย กลับกันถ้านาฬิกามีเสียงที่เงียบหรือเบานั้นจะทำให้คนที่อยู่ในบ้านมีแต่ความเดือดเนื้อร้อนใจ และเป็นสัญลักษณ์ของความโชคร้ายอีกด้วย นองจากเสียงร้องแล้ว ตัวเรือนนาฬิกาก็สำคัญไม่ว่าจะเป็นหน้าปัดหรือสิ่งที่ตกแต่ง กระจกหรือสีของนาฬิกากะส่งผลกระทบกับคนที่อยู่ในบ้านเช่นเดียวกันโดยหลักการเลือกสีเพื่อเสริมดวงในคนในบ้านก็คือเลือกสีประจำวันเกิดของคนในบ้านนั่นเองและยิ่งมีรูปลักหรือวัสดุตกแต่งที่เป็นม้าหรือนกอินทรีก็ยิ่งเสริมดวงขึ้นไปอีกด้วย