Seiko

Seikoเมื่อหนึ่งพันสองร้อยปีที่แล้วนาฬิกา Seiko ได้ถือกำเนิดโดยชาวญี่ปุ่นที่ชื่อ คินทาโร ฮัตโตริ ซึ่งเป็นคนเดียวกับเจ้าของบริษัท เค ฮัตโตริ แอนด์ โค ในปี พ.ศ. 2424 ซึ่งในสมัยก่อนนาฬิกาข้อมือยังไม่ที่สนใจของคนทั่วไป ซึ่งช่วงแรกๆฮาโตริเริ่มจากกิจการเล็กๆในเมือง กินซ่า ด้วยความที่ฮาโตริเป็นคนที่มีมีอัธยาศัยดีและทำการค้าขายแบบตรงไปตรงมานี้เองทำให้นายฮาโตริสามารถขยายกิจการได้อย่างรวดเร็ว โดยสมัยนั้นจะมีอีกตลาดเข้ามาแข่งขันคือนาฬิกาจากต่างประเทศ นายฮาโตริจึงคิดค้นนาฬิกาแบบใหม่ๆขึ้นมาเช่นนาฬิการะบบ Quartz เพื่อให้ทัดเทียมกับนาฬิกาจากตางประเทศโดยการทำนาฬิกาที่มีคุณภาพทัดเทียมกับของต่างประเทศได้ แต่ต่างกันตรงราคาจึงทำให้มีความนิยมมากในประเทศโดยเฉพาะชาวโตเกียว ซึ่งเริ่มแรกนั้นโรงงานในการผลิตนาฬิกาของนายฮาโตริมีชื่อว่าเซโกะชา Seikosha โดยตอนนี้นายฮาโตริได้วางระบบการทำงานในโรงงานเป็นอย่างดีแล้ว ในปี พ.ศ. 2467 เมื่อเขาแก่ตัวลงจึงมอบธุรกิจให้ลูกชายของเขาเข้าจัดการบริการแทน และลูกชายเขานี้เองที่เป็นคนคิดชื่อนาฬิกาขึ้นมาใหม่เป็น Seiko ที่เราใช้เรียกกันมาจนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นภาษาญี่ปุ่นที่แปลเป็นไทยว่า ความเที่ยงตรง นั่นเอง และในยุคนี้นี่เองได้มีความนิยมนาฬิกาข้อมือเกิดขึ้น Seiko เองก็ต้องผลิตสินค้าเพื่อตีตลาดกับคู่แข่งจึงคิดค้นแล้ผลิตนาฬิกาข้อมือแบรนด์ตัวเองขึ้นมา และต่อมาเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายจนมีการส่งออกขายนอกประเทศ ซึ่งประเทศไทยเราเองก็ได้สั่งนาฬิกาแบรนด์นี้เข้ามาขายด้วยเช่นกันในปี พ.ศ. 2506 จนมาถึงปัจจุบัน โดยนับตั้งแต่ตอนนั้นทาง Seiko เองก็ยังไม่หยุดคิดค้นนาฬิกาแบบใหม่ เพื่อให้เข้ากับยุคสมันอยู่ตลอดเวลาและด้วยการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งนี่เองจึงทำให้นาฬิกา     แบรนด์จึงเป็นที่นิยมมาจนถึงทุกวันนี้