Seiko
Category:

ประวัตินาฬิกา Seiko ที่โด่งดัง

เมื่อหนึ่งพันสองร้อยปีที่แล้วนาฬิกา Seiko ได้ถือกำเนิดโดยชาวญี่ปุ่นที่ชื่อ คินทาโร ฮัตโตริ ซึ่งเป็นคนเดียวกับเจ้าของบริษัท เค ฮัตโตริ แอนด์ โค ในปี พ.ศ. 2424 ซึ่งในสมัยก่อนนาฬิกาข้อมือยังไม่ที่สนใจของคนทั่วไป ซึ่งช่วงแรกๆฮาโตริเริ่มจากกิจการเล็กๆในเมือง กินซ่า ด้วยความที่ฮาโตริเป็นคนที่มีมีอัธยาศัยดีและทำการค้าขายแบบตรงไปตรงมานี้เองทำให้นายฮาโตริสามารถขยายกิจการได้อย่างรวดเร็ว โดยสมัยนั้นจะมีอีกตลาดเข้ามาแข่งขันคือนาฬิกาจากต่างประเทศ นายฮาโตริจึงคิดค้นนาฬิกาแบบใหม่ๆขึ้นมาเช่นนาฬิการะบบ Quartz เพื่อให้ทัดเทียมกับนาฬิกาจากตางประเทศโดยการทำนาฬิกาที่มีคุณภาพทัดเทียมกับของต่างประเทศได้ แต่ต่างกันตรงราคาจึงทำให้มีความนิยมมากในประเทศโดยเฉพาะชาวโตเกียว ซึ่งเริ่มแรกนั้นโรงงานในการผลิตนาฬิกาของนายฮาโตริมีชื่อว่าเซโกะชา Seikosha โดยตอนนี้นายฮาโตริได้วางระบบการทำงานในโรงงานเป็นอย่างดีแล้ว ในปี พ.ศ. 2467 เมื่อเขาแก่ตัวลงจึงมอบธุรกิจให้ลูกชายของเขาเข้าจัดการบริการแทน และลูกชายเขานี้เองที่เป็นคนคิดชื่อนาฬิกาขึ้นมาใหม่เป็น Continue Reading

Posted On :